Niepubliczne Studium Fotografii

Absolwenci kierunku otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu nauki wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 1623).


REKRUTACJA 22/23

Zapisy do NIEPUBLICZNEGO STUDIUM FOTOGRAFII na rok akademicki 22/23 trwają od 1 MARCA br. do wyczerpania miejsc.

Liczba miejsc jest ograniczona.
54 miejsca w Dziennym Studium Fotografii.
54 miejsca w Zaocznym Studium Fotografii.

OPŁATA WPISOWA wynosi 400 zł. Opłata wpisowego rezerwuje miejsce na liście studentów. W przypadku rezygnacji wpisowe jest bezzwrotne.


ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO
10 PAŹDZIERNIKA

CZESNE

STUDIUM ZAOCZNE

890 ZŁ MIESIĘCZNIE x 9 rat
6400 ZŁ

ROCZNIE x 1rata

Oferujemy elastyczny, dostosowany do Twoich możliwości system rat. O więcej wariantów dostępnych płatności zapytaj w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 509 920 332

Zajęcia w Studium Zaocznym odbywają się
w dwa weekendy w miesiącu w soboty i w niedziele.

CZESNE

STUDIUM DZIENNE

890 ZŁ MIESIĘCZNIE x 9 rat
6400 ZŁ

ROCZNIE x 1rata

Oferujemy elastyczny, dostosowany do Twoich możliwości system rat. O więcej wariantów dostępnych płatności zapytaj w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 509 920 332

Zajęcia w Studium Dziennym odbywają się 3 dni w tygodniu przez 3 tygodnie w miesiącu. Ten sposób organizacji zajęć pozwala na swobodne pogodzenie pracy z nauką.


studium grafiki Warszawa

ul. Łazienkowska 14
00-449 Warszawa


poniedziałek 10.00 17.00
wtorek 10.00 – 17.00
środa 11.00 – 19 .00
czwartek 10.00 – 17.00
piątek 10.00 – 17.00